... ... SaaS Security Blogg | Kun ni prosent anmelder IT-angrep til polit

SaaS Security Blogg

rss

SaaS Security Blogg


Kun ni prosent anmelder IT-angrep til politiet

Over en fjerdedel av norske virksomheter – 412 av 1.500, eller 27 prosent – har opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året. Virksomhetene forteller at dette fører til produktivitetstap i fire av 10 tilfeller (i form av tapte arbeidstimer), men kun to av 10 oppgir at de har hatt kostnader som følge av slike hendelser. Dette viser at virksomhetene mangler oversikt over hva sikkerhetshendelsene koster dem, eller undervurderer disse kostnadene. Kun ni prosent av virksomhetene som utsettes for angrep tar saken videre til politiet. Det tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall, og for de kriminelle nettverk er denne typen angrep mot norske virksomheter i praksis straffefrie.

SaaS Security distribuerer markededest ledende IT-sikkerhetsprodukter i Norge og Sverige. 

Les mer om saken på Aktuell Sikkerhet

Showing 0 CommentComments are closed.