Sikre sensitive data og forretningshemmeligheter
IT-SIKKERHET
Vi distribuerer markedets ledende produkter i Norge og Sverige
Sikre sensitive data og forretningshemmeligheter
Sikkerhetsanalyser, råd og tips
Bli oppdatert på dagens trusler.
Stopp ransomware og andre trusler på e-post
PROOFPOINT
Automatisk Sandboxing På Linker og Vedlegg
Kommunisere trygt uten risiko for at data kommer på avveie!
EGRESS Email Encryption
Del og utveksle sensitive data på en sikker måte med kryptering med datakontroll.
Sikker autentisering for systemer, data og cloud
SaaS Safenet 2FA
2-faktor multi-faktor autentisering med endepunktsikkerhet og Context.
Sikre alle data som ligger i cloudapps utenfor brannmuren!
Bitglass CASB
Next-Gen CASB: Agentless Zero-Day data & threat protection, any app, any device, anywhere
Bli ikke neste offer for datakriminalitet og svindel !
Vi gir deg råd !
Mer enn 20 års erfaring innen IT-sikkerhet. Vi vet hva vi snakker om!
Tilby de beste produktene til dine kunder
Bli partner!
Multinivå MSP-Portal, løpende inntekter og månedsfaktura. Start i dag.

Kryptering og datakontroll

Del sensitive data og utveksle informasjon på en trygg og sikker måte med Egress. Sett restriksjoner på hva mottaker skal kunne gjøre med dine data. Sett gyldighetstid, vannmerke, kun lesetilgang, hindre klipp og lim, hindre utskift eller trekk tilbake data.

Antispam og e-post sikkerhet

Nettfiske med bla Ransomware, CEO-svindel, tapping av bankkonto er nå de største truslene. Proofpoint er markedets beste system og gir en rekke funksjoner med bla. automatisk sandboxing på både linker og vedlegg gir deg den beste sikkerhet mot nulldagstrusler. 

MDM, SELM, Logg-analyse, Monitoring, Helpdesk mm

ManangeEngine er kjent for alle sine nytte programmer og tjenester som hjelper deg med self-service, AD/O365 rapportering, passordadministrasjon mm

Sikker brukerautentisering

Med 2-faktor vil man beskytte sine data og systemer mot uautoriert pålogging. Med innebygget Conext kan man i tillegg gjenkjenne telefon/PC og MAC og stille krav til disse før de får logge på.

Websikkerhet

Websurfing og klikk på linker er ofte kilden til trusler kommer inn i nettverket. En websikkerhetstjense vil analyser trafikken og blokkere trusler i sanntid.

Cloud Access Security Broker

Få oversikt og styr tilgang til alle webapplikasjoner og beskytt sensitive data brukeren laster ned på alle typer av enheter. Få beskyttelse mot nulldagstrusler og datatap, DLP & Access Control, visabilitet og helt klientløs CASB.

Fokus Produkt 2019

SaaS Safenet 2-faktors tjeneste benyttes på både lokale applikasjoner og systemer som tjenester i nettskyen som Office 365, Google Docs, Dropbox, Salesforce mm

Med SaaS 2-FA får du får du også Contex som gir deg oversikt over enheter som logger inn. Du kan også stille krav til både smarttelefon og PC/MAC om at de ikke skal ha kjente sårbarheter og må ha et minimums sikkerhetsnivå eller versjon av programvare eller OS før de får logge på selskapets systemer eller tjenester.

Les mer og prøv ut.

SaaS Security dekker dagens trusler og behov og gir deg sikkerhet. kontroll. oversikt.


Få de mest moderne og sikreste løsningen som beskytter mot dagens trusler. Når man spoler tilbake sikkerhetshendelser til start ser man at i over 90 % av tilfellene starter med en falsk e-post der en bruker åpner et skadelig vedlegg eller klikker på en link. I neste kategori kommer angrep mot kjente sårbarheter i enheter som ikke er oppdaterte. I andre tilfeller greier angriper å tak i brukernes passord. 2-faktor er viktig både lokalt og for tjenester i skyen. I 2018 trer EU sine nye persondatadirektiv inn. DLP og kryptering bør være på agenda nå.