E-post kan inneholde farlige virus. trusler. linker. malware

Nettfiske med farlig linker og vedlegg er dagens største trussel

Undersøkelser viser at så mye som 90 % av alle angrep kan starte med nettfiske og målrettet nettfiske. Nesten alle de store angrepene mot Norge de siste par år som har vært omtalt i media er av denne typen. En av de viktigste årsakene til dette er at sentrale sikkersystemer ikke fanger opp de falske e-postene og de havner hos brukeren som må ta stilling til dette. Og en e-post kan virke uskyldig men men kan ende med angrep på virksomheten og data på avveie.

Nettfiske er falske e-post som kan se helt ekte ut med både budskap, fra gyldig avsender og Ip adresse. Målrettet nettfiske er skreddersydd mot utvalgte ressurspersoner i virksomheten, utfra informasjon angriperen finner om målpersonen på nett, sosiale medier, virksomhetenes nettside, forretningsforbindelser, verv i klubber, foreninger og idrettslag med mer.

Jo mer informasjon angriperen vet om målet desto mer ekte og interessant kan angriperen lage sin håndlagde angreps e-post, slik at angrepet får størst sjanse til å lykkes.
 
Se eksempler på nettfiske og hvordan du løser problemet.  
Se 3 minutters video hvordan Proofpoint URL-Defense fungerer.