E-post og fil-kryptering er viktig for sikkerheten. konfidensielt. troverdighet.

La ikke virksomhetens sensitive data komme på avveie eller komme i feil hender.

 

Problematisk E-post kryptering : Stort behov men likevel lite brukt. Les de 10 mest åpenbare grunner til dette. Finnes løsningen som kan løse problemene ?

De fleste kjenner dilemmaet med sending og deling av sensitiv og konfidensiell informasjon med 3.part. Blir mine data overført på en sikker måte og kan jeg stole på at mottakeren behandler mine data slik jeg ønsker ? Og kan jeg sikre meg at bare denne mottakeren kan se mine data og at de ikke videreformidles, misbrukes eller behandles uforsiktig? Eller er mottaker sin PC infisert av skadelige elementer som videresender min informasjon videre til kriminelle ? Og hvordan kan mottakeren svare tilbake til meg på en sikker måte, med eller uten filvedlegg?

Flere rekke produsenter av e-post kryptering har vært på markedet i mange år uten at dette har tatt av. Den siste tids fokus på den stadig økende datakriminalitet og USA sitt avslørte overvåkingsprogram  PRISM har satt nytt fokus på dette området. Det er mange grunner at e-post kryptering ikke har løsnet og ikke tatt i bruk, selv om behovet for dette er veldig stort. Siden det ikke løser dagens problemer ender man opp med at sensitive data fortsatt sendes pr fax, post eller kurer.
Og for de som allerede benytter et sikkerhetssystem er ofte brukeren selv ansvarlig for å bestemme om de data han skal overføre krever at sikkerhetssystemet benyttes. Oppfattes sikkerhetssystemet for tungvint eller at brukeren må bruke ekstra lang tid på prosessen, eller prosessen feiler ofte, ender det raskt med at at data likevel overføres ukryptert på vanlig måte. I noen tilfeller er også data for store til å overføre på e-post og dermed brukes høyst usikre medium som bla Dropbox.  

Live Forms

Loading
  • Fyll ut skjema og få faktaark etter Submit