Passordadminstrasjon for brukere, apps og systemer. MSP kan håndtere kunder i samme portal.

Elimninere gamle passord og dårlig sikkerhet med å benytte et sikker sentralt arkiv for lagring av passord og tilgang, for brukere, systemer og enheter.

Forbedre It-produktiviteten kraftig med å automatisere reglemessige passordbytter i virksomhetskritiske systemer

Gir deg forebyggende og undersøkendesøkende sikkerhetsmekanismer og verktøy,  gjennom godkjenning av arbeidsoppgaver og sanntids varsling om tilgang til passord.

Eksterne konsulenter kan gis midlertidig tilgang og straks de logger ut vil passordet resettes. Hele innloggingsøkten til konsulenten lagres som skjermvideo for dokumentasjon. Prøv i 30 dager.

Styr tilgang til kritiske systemer og arbeid gjort av administratorer samtidig på samme system og oppgave.

Øk sikkerheten, forbedre produktiviteten, automatisere prosesser og redusere support. 

Eliminere gamle passord og dårlig sikkerhet med å benytte et sikkert sentralt arkiv for lagring av passord og tilgang, for brukere, systemer og enheter.

Forbedre It-produktiviteten kraftig med å automatisere regelmessige passordbytter i virksomhetskritiske systemer.

Dekker sikkerhetsrevisjon, reguleringer og compilance som f.eks SOX, HIPAA og PCI
En egen versjon finnes for MSP som kan håndtere alle dine kunder (bruker, enheter og systemer)

Les mer hos produsenten.

Loading
  • Fyll ut og få 30 dagers demo

  • Fyll ut og last ned i neste trinn og kom i gang på 2-min.