Egress Email Encryption gir deg sikkerhet. kontroll. oversikt.

 


Egress Email Encryption er et system for å sikre filer, e-post og konfidensiell informasjon, med komplett sett av tilgangsrettigheter som kan endres i sanntid. Nå kommer ingen e-post eller data lengre på avveie uansett medium det er lagret på og du har full kontroll på dine sensitive data selv om du har delt dem med andre. Og går hånd i hånd med EU GDPR.

 

De fleste kjenner dilemmaet med sending og deling av sensitiv og konfidensiell informasjon med 3.part. Blir mine data overført på en sikker måte og kan jeg stole på at mottakeren behandler mine data slik jeg ønsker ? Og kan jeg sikre meg at bare denne mottakeren kan se mine data og at de ikke videreformidles, misbrukes eller behandles uforsiktig? Eller er mottakers PC infisert av malware som kopierer mine data ut til en fremmed 3.part ?

 

Egress Switch's prisvinnende kryptering tilbyr kryptering av alle typer kommunikasjon med 3.part. Kryptering av e-post og overføring av svært store filer ligger i standardpakken. Man kan utvide den med opsjoner for sikker webopplasting og privat Personlig/selskap "dropbox",

5 siders faktaark om e-post kryptering: I lupen. Problematisk e-post kryptering. Stort behov med likevel lite bruk.Og hvilke problemområder finnes og hva bør du sjekke ved vurdering av e-post kryptering. 

Egress leveres delvis som en tjeneste og dermed blir denne svært enkel å bruke både for avsender og mottaker. Ikke bare kan data krypteres men man kan også sette leserettigheter, samt tilbakekalle leserettigheten i sanntid når man måtte ønske. Bestemme om dine data skal kunne lagres lokalt, skrives ut, hindre klipp/lim og event sette inn vannmerke(f.eks mottakers e-post adresse).

Mottaker trenger ingen infrastruktur. Og mottaker kan også svare på en kryptert måte uten å ha egen lisens. Mottaker kan heller ikke vidresende dine data til 3.part.

Sammen med dine krypterte data pakkes også aksessretiighetene. Hver gang den åpnes kontrolleres dette mot dine online restriksjoner du har satt for åpning. Egne instillinger kan gjøres hvis filen skal kunne åpnes offline.

Leveres som en tjeneste fra nettskyen eller som en lokal software gateway .  Få kontroll med virksomhetens deling av sensitive og konfidensielle data allerede i dag. Dette er et gjennombrudd for kommunikasjon av sensitive data.  Se 5 minutters video hvordan du sender kryptert e-post og store filer med Egress Switch. Les mer om Egress Switch og O365 (PDF) og hvordan man hindre feilsending av e-post i Outlook.

Les mer og prøv fritt i 14 dager