SaaS Cloud Webfilter Security Service

Markedsledende beskyttelse mot webtrussler og webfiltrering. Stopper webbaserte trusler, filtrere webtrafikken og sett en høvelig policy for webbruk i virksomheten

Vi tilbyr sofistikert, men enkel å bruke web-filtrering for bedrifter, utdanning, non-profit organisasjoner og tjenesteleverandører. Vi hjelper organisasjoner begrense sin eksponering mot trusler fra Internett, ulovlig innhold, støtende bilder og tidsløsing - å hjelpe dem til å bli mer produktive, sikrere og redusere juridisk ansvar for virksomheten.

Med mer enn 85 % av all skadelig programvare spres via webtrafikken. Det gjør det helt nødvendig med en proaktiv websikkerhet for å håndtere truslene. SaaS websikkerhetstjeneste gir bedre håndtering og bedre beskyttelse mot skadelige programmer enn interne egen-administrerte løsninger.  I tillegg får alle mobile enheter samme beskyttelse også når de er utenfor nettverket.

Virksomheter kan få det mest avansert beskyttelsen mot virus, spionprogram, nettfiske og datatap, samtidig som de kan utføre en akseptabel internettbruk – alt uten bryet med innkjøp av og håndtering av ytterligere maskin og programvare.

Dette produktet er basert på SaaS 'unike hybrid web-filtrering plattform som gir virksomheten et webfilter for brukere i nettverket og mobile brukere med Laptop, smarttelefoner og pads, med administrasjon i nettskyen, uten bruk av proxy.

Installasjon skjer automatisk  og på få minutter uansett størrelse og all adminstrasjon gjøres fra et eget operatørkonsoll i skyen.

Mer info kommer. Be om 30 dagers demo.