CYBONET Outbound Spam Guard

Cybonet OSG er en løsninging som gir ISP/MSP kontroll med utgående e-post. Mange ISP har stadig problemer med kilder i sitt kundenettverk som sender ut spam, malware og annet uønsket innhold, som igjen fører til problemer for ISP med svartelisting, og somd a videre går utover andre kunder.OSG er trasparent og enkel å ta i bruk og drifte og gir verdiful sanntids informasjon til service providere. Statistik kan drilles ned til kilden og man kan enkelt se problemkilder, IP-adresser, host og nettver. Man kan også enkelt se interne Botnet som brukes til  DOS angrep og OSG får også enkelt kontroll med dissee.

OSG leveres som en SW, VM eller en ferdig appilance.

Les mer og prøv ut.